Czcionka:
A A+ A++
Kontrast:
A A A A

Current reports

See our reports which confirm our involvement in the policy of responsible and transparent business.

EBI 23.05.2013

Zmiana terminu przekazywania raportu rocznego za 2012 roku

download
EBI 16.05.2013

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 12 czerwca 2013 rok

download
EBI 15.05.2013

Wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012

download
EBI 14.08.2013

Podpisanie Umowy Inwestycyjnej

download
EBI 28.06.2013

Rejestracja w KRS Smar Publishing sp. z o.o

download
EBI 15.05.2013

Podpisanie dokumentu „term sheet” z inwestorem

download