Czcionka:
A A+ A++
Kontrast:
A A A A

Current reports

See our reports which confirm our involvement in the policy of responsible and transparent business.

EBI 25.09.2015

Projekty uchwał Nadzwyczajne Zgromadzenie Emitenta zwołane na dzień 21 października 2015 r

download
EBI 25.09.2015

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 30 czerwca 2015r.

download
EBI 25.09.2015

Zmiana adresu siedzi Emitenta

download
EBI 24.09.2015

Rezygnacja członka Rad Nadzorczej Emitenta

download
EBI 15.09.2015

Pierwsze zawiadomien akcjonariuszy Emitenta o zamiarze połączenia ze spółką zależną MedApp Sp. z o.o

download
EBI 14.09.2015

Uzgodnienie i podpisanie planu połączenia Emitenta ze spółką zależną MedApp Sp. z o.o.

download