Czcionka:
A A+ A++
Kontrast:
A A A A

Current reports

See our reports which confirm our involvement in the policy of responsible and transparent business.

EBI 24.02.2016

Rejestracja w KRS zmiany siedziby Emitenta

download
EBI 24.02.2016

Zmiana nazwy skróconej oraz oznaczenia akcji

download
EBI 12.02.2016

WYBÓR BIEGŁEGO REWIDENTA DO ZBADANIA SPRAWOZDA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY 2015

download
EBI 11.02.2016

Raport za IV kwartał 2015 roku

download
EBI 08.02.2016

Zmiany w składzie Zarządu Emitenta

download
EBI 04.02.2016

Informacja o połączeni Emitenta ze spółką Medapp sp. z o.o. i zmianie nazwy Emitenta

download