Czcionka:
A A+ A++
Kontrast:
A A A A

Current reports

See our reports which confirm our involvement in the policy of responsible and transparent business.

ESPI 29.12.2017

Zawiadomienia z art. 6 Ustawy o ofercie publicznej – zmiana dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby na Walnym Zgromadzeniu

download
ESPI 13.12.2017

Zawarcie istotnych umów wraz z informacją aktualizując

download
ESPI 28.11.2017

Zawarcie umowy nabycia udziałów Telemedica Sp. z o.o.

download
ESPI 04.11.2017

Podpisanie listu intencyjnego

download
ESPI 04.10.2017

Podpisanie listu intencyjnego

download
ESPI 02.10.2017

Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów

download