Czcionka:
A A+ A++
Kontrast:
A A A A

Current reports

See our reports which confirm our involvement in the policy of responsible and transparent business.

ESPI 16.07.2020

Podpisanie umowy przez MedApp S.A z Parexel International na doradztwo w zakresie Certyfikacji FDA (Food and Drug Administration ) aplikacji CarnaLife Holo

download
ESPI 10.07.2020

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 05 sierpnia 2020 roku oraz projekty uchwał

download
ESPI 08.07.2020

Zmiana udziału akcjonariusza w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Emitenta

download
ESPI 07.07.2020

Pilotażowa Umowa wdrożenia CarnaLife System z CARINTART Sp. z o.o.

download
ESPI 06.07.2020

Podpisanie umowy wykorzystania systemu telemedycznego CarnaLife

download
ESPI 02.07.2020

Zawiadomienie o nabyciu akcji Emitenta przez osobę zarządzającą

download