Czcionka:
A A+ A++
Kontrast:
A A A A

Current reports

See our reports which confirm our involvement in the policy of responsible and transparent business.

ESPI 8.12.2022

Zawarcie umowy dystrybucyjnej z LIVARTIX SRL z siedzibą w Bukareszcie (Rumunia) MEDAPP S.A.

download
ESPI 07.12.2022

Zawiązanie spółki zależnej – MedApp RT Sp. z o.o. w organizacji z siedzibą w Krakowie MEDAPP S.A.

download
ESPI 05.12.2022

Zawarcie aneksu do umów na podwykonawstwo części prac programistyczno-projektowych “Radiology Information System (RIS)” ze spółką JellyTech Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie MEDAPP S.A.

download
ESPI 04.11.2022

Rozwiązanie umowy o świadczenie usług doradczych z Haitong Bank, S.A. z siedzibą w Lizbonie z dnia 31 marca 2022 r. MEDAPP S.A.

download
ESPI 20.10.2022

Rejestracja znaku słownego CarnaLife Holo i CarnaLife System w Rejestrze znaków towarowych Unii Europejskiej MEDAPP S.A.

download
ESPI 24.08.2022

Wygaśnięcia prawa wyłączności dot. umowy dystrybucyjnej z Medical Idea Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi MEDAPP S.A.

download