Raporty bieżące

Zapraszamy do zapoznania się z raportami potwierdzającymi nasze zaangażowanie w realizację polityki odpowiedzialnego oraz transparentnego biznesu.

EBI 17.11.2011

Korekta prognozy przychodów spółki na koniec 2011

Pobierz
EBI 05.10.2011

Harmonogram publikowania raportów okresowych w roku obrotowym 2011

Pobierz