Czcionka:
A A+ A++
Kontrast:
A A A A

Raporty bieżące

Zapraszamy do zapoznania się z raportami potwierdzającymi nasze zaangażowanie w realizację polityki odpowiedzialnego oraz transparentnego biznesu.

EBI 23.05.2013

Zmiana terminu przekazywania raportu rocznego za 2012 roku

Pobierz
EBI 16.05.2013

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 12 czerwca 2013 rok

Pobierz
EBI 15.05.2013

Wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012

Pobierz
EBI 14.08.2013

Podpisanie Umowy Inwestycyjnej

Pobierz
EBI 28.06.2013

Rejestracja w KRS Smar Publishing sp. z o.o

Pobierz
EBI 15.05.2013

Podpisanie dokumentu „term sheet” z inwestorem

Pobierz