Czcionka:
A A+ A++
Kontrast:
A A A A

Raporty bieżące

Zapraszamy do zapoznania się z raportami potwierdzającymi nasze zaangażowanie w realizację polityki odpowiedzialnego oraz transparentnego biznesu.

EBI 25.09.2015

Projekty uchwał Nadzwyczajne Zgromadzenie Emitenta zwołane na dzień 21 października 2015 r

Pobierz
EBI 25.09.2015

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 30 czerwca 2015r.

Pobierz
EBI 25.09.2015

Zmiana adresu siedzi Emitenta

Pobierz
EBI 24.09.2015

Rezygnacja członka Rad Nadzorczej Emitenta

Pobierz
EBI 15.09.2015

Pierwsze zawiadomien akcjonariuszy Emitenta o zamiarze połączenia ze spółką zależną MedApp Sp. z o.o

Pobierz
EBI 14.09.2015

Uzgodnienie i podpisanie planu połączenia Emitenta ze spółką zależną MedApp Sp. z o.o.

Pobierz