Raporty bieżące

Zapraszamy do zapoznania się z raportami potwierdzającymi nasze zaangażowanie w realizację polityki odpowiedzialnego oraz transparentnego biznesu.

EBI 21.03.2017

Objęcie akcji serii E ramach kapitału warunkowego

Pobierz
EBI 14.03.2017

Podpisanie umowy z biegłym rewidentem

Pobierz
EBI 27.01.2017

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2017 roku

Pobierz