Raporty bieżące

Zapraszamy do zapoznania się z raportami potwierdzającymi nasze zaangażowanie w realizację polityki odpowiedzialnego oraz transparentnego biznesu.

EBI 03.04.2023

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej MedApp S.A. z siedzibą w Krakowie

Pobierz
EBI 08.03.2023

Informacja o incydentalnym naruszeniu obowiązku publikacji raportu bieżącego MEDAPP Spółka Akcyjna

Pobierz
EBI 08.03.2023

Zawarcie umowy z firmą audytorską MEDAPP Spółka Akcyjna

Pobierz