Czcionka:
A A+ A++
Kontrast:
A A A A

Raporty bieżące

Zapraszamy do zapoznania się z raportami potwierdzającymi nasze zaangażowanie w realizację polityki odpowiedzialnego oraz transparentnego biznesu.

EBI 29.06.2023

Powołanie Pana Krzysztofa Mędrali – Prezesa Zarządu Spółki MedApp S.A. z siedzibą w Krakowie na kolejną kadencję

Pobierz
EBI 26.06.2023

Uzupełnienie materiałów na Zwyczajne Walne Zgromadzenie MedApp S.A. z siedzibą w Krakowie zwołane na dzień 29.06.2023 r. MEDAPP Spółka Akcyjna (PLYLWHT00012)

Pobierz
EBI 03.06.2023

Wniosek Zarządu MedApp S.A. w sprawie podziału zysku za rok 2022 MEDAPP Spółka Akcyjna (PLYLWHT00012)

Pobierz
EBI 03.06.2023

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 29 czerwca 2023 roku oraz projekty uchwał MEDAPP Spółka Akcyjna (PLYLWHT00012)

Pobierz
EBI 31.05.2023

MEDAPP SA (9/2023) Skonsolidowany Raport roczny MedApp S.A. za rok obrotowy 2022

Pobierz
EBI 31.05.2023

Jednostkowy Raport roczny MedApp S.A. za rok obrotowy 2022

Pobierz