Czcionka:
A A+ A++
Kontrast:
A A A A

Current reports

See our reports which confirm our involvement in the policy of responsible and transparent business.

ESPI 05.10.2015

Informacje uzyskane podstawie art. 69 ustawy o ofercie publicznej

download
ESPI 02.10.2015

Informacje uzyskane podstawie art. 69 ustawy o ofercie publicznej

download
ESPI 02.10.2015

Informacje uzyskane podstawie art. 69 ustawy o ofercie publicznej

download
ESPI 02.10.2015

Informacje uzyskane podstawie art. 69 ustawy o ofercie publicznej

download
ESPI 02.10.2015

Drugie zawiadomi akcjonariuszy Emitenta o zamiarze połączenia ze spółką zależną MedApp Sp. z o.o.

download
ESPI 02.10.2015

Informacje uzyskane Członka Zarządu spółki zależnej Emitenta w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrument finansowymi.

download