Czcionka:
A A+ A++
Kontrast:
A A A A

Current reports

See our reports which confirm our involvement in the policy of responsible and transparent business.

ESPI 28.09.2015

Informacje uzyskane Członków Rady Nadzorczej Emitenta w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowym

download
ESPI 28.09.2015

Informacje uzyskane Prezesa Zarządu Emitenta w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

download
ESPI 26.09.2015

Informacje uzyskane podstawie art. 69 ustawy o ofercie publicznej

download
ESPI 26.09.2015

Informacje uzyskane podstawie art. 69 ustawy o ofercie publicznej

download
ESPI 25.09.2015

Zwołanie Nadzwyczajneg Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 21 października 2015 r.

download
ESPI 15.09.2015

Pierwsze zawiadomien akcjonariuszy Emitenta o zamiarze połączenia ze spółką zależną MedApp Sp. z o.o.

download