Raporty bieżące

Zapraszamy do zapoznania się z raportami potwierdzającymi nasze zaangażowanie w realizację polityki odpowiedzialnego oraz transparentnego biznesu.

ESPI 28.06.2013

Wykaz akcjonar posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na ZWZ

Pobierz
ESPI 12.06.2013

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na NWZ

Pobierz
ESPI 31.05.2013

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Pobierz
ESPI 16.05.2013

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Pobierz