Czcionka:
A A+ A++
Kontrast:
A A A A

Raporty bieżące

Zapraszamy do zapoznania się z raportami potwierdzającymi nasze zaangażowanie w realizację polityki odpowiedzialnego oraz transparentnego biznesu.

ESPI 29.12.2017

Zawiadomienia z art. 6 Ustawy o ofercie publicznej – zmiana dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby na Walnym Zgromadzeniu

Pobierz
ESPI 13.12.2017

Zawarcie istotnych umów wraz z informacją aktualizując

Pobierz
ESPI 28.11.2017

Zawarcie umowy nabycia udziałów Telemedica Sp. z o.o.

Pobierz
ESPI 04.11.2017

Podpisanie listu intencyjnego

Pobierz
ESPI 04.10.2017

Podpisanie listu intencyjnego

Pobierz
ESPI 02.10.2017

Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów

Pobierz