Raporty bieżące

Zapraszamy do zapoznania się z raportami potwierdzającymi nasze zaangażowanie w realizację polityki odpowiedzialnego oraz transparentnego biznesu.

ESPI 31.12.2018

Otrzymanie zawiadomień od akcjonariuszy

Pobierz
ESPI 16.08.2018

Informacja o realizacji umowy o współpracy z Europejskim Centrum Zdrowia Otwock

Pobierz
ESPI 09.08.2018

Korekta raportu ESPI 14/2018

Pobierz
ESPI 09.08.2018

Zawarcie listu intencyjnego z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym

Pobierz
ESPI 31.07.2018

Podpisanie listu intencyjnego z Intec Medical Sp. z o.o.

Pobierz
ESPI 29.06.2018

Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Waln Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów

Pobierz