Raporty bieżące

Zapraszamy do zapoznania się z raportami potwierdzającymi nasze zaangażowanie w realizację polityki odpowiedzialnego oraz transparentnego biznesu.

ESPI 24.11.2016

Otrzymanie dofinansowania w ramach programu „Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP

Pobierz
ESPI 05.07.2016

Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w WZ oraz mieli co najmniej 5% głosów

Pobierz
ESPI 03.06.2016

Ogłoszenie o zwoła Zwyczajnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2016 r. wraz projektami uchwał

Pobierz
ESPI 05.04.2016

Zawiadomienie o zmiani udziału w kapitale zakładowym i głosach

Pobierz
ESPI 07.01.2016

Korekta numeracji raportów bieżących YELLOW HAT S.A.

Pobierz