Raporty bieżące

Zapraszamy do zapoznania się z raportami potwierdzającymi nasze zaangażowanie w realizację polityki odpowiedzialnego oraz transparentnego biznesu.

ESPI 07.02.2021

Wprowadzenie akcji Emitenta do obrotu na rynku w Niemczech

Pobierz
ESPI 29.06.2021

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZA Spółki w dniu 29.06.2021 roku

Pobierz
ESPI 10.06.2021

Wprowadzenie akcji Emitenta do obrotu na Börse Frankfurt

Pobierz
ESPI 01.06.2021

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 29 czerwca 2021 roku oraz projekty uchwał

Pobierz
ESPI 26.05.2021

Zawarcie umowy dystrybucyjnej z Medical Idea Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi

Pobierz
ESPI 26.04.2021

Zawarcie umowy dystrybucyjnej z FP Business SAS z siedzibą w Lupcourt (Francja)

Pobierz