Raporty bieżące

Zapraszamy do zapoznania się z raportami potwierdzającymi nasze zaangażowanie w realizację polityki odpowiedzialnego oraz transparentnego biznesu.

ESPI 19.01.2020

Zawarcie umowy ubezpieczenia

Pobierz
ESPI 11.01.2020

Przyjęcie MedApp S.A. do programu partnerskiego Microsoft Mixed Reality (MRPP) jako Silver Partner

Pobierz
ESPI 31.12.2020

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZA w dniu 30.12.2020 roku

Pobierz
ESPI 09.12.2020

Rozszerzenie porządku obrad NWZA na wniosek akcjonariusza Spółki

Pobierz
ESPI 04.12.2020

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 grudnia 2020 roku

Pobierz
ESPI 23.11.2020

Czwarte Wezwanie Akcjonariuszy Spółki do złożenia w siedzibie MedApp S.A. dokumentów akcji Spółki w celu ich dematerializacji

Pobierz