Raporty bieżące

Zapraszamy do zapoznania się z raportami potwierdzającymi nasze zaangażowanie w realizację polityki odpowiedzialnego oraz transparentnego biznesu.

ESPI 31.12.2020

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZA w dniu 30.12.2020 roku

Pobierz
ESPI 09.12.2020

Rozszerzenie porządku obrad NWZA na wniosek akcjonariusza Spółki

Pobierz
ESPI 04.12.2020

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 grudnia 2020 roku

Pobierz
ESPI 23.11.2020

Czwarte Wezwanie Akcjonariuszy Spółki do złożenia w siedzibie MedApp S.A. dokumentów akcji Spółki w celu ich dematerializacji

Pobierz
ESPI 10.11.2020

Umowa pilotażowego wdrożenia aplikacji CarnaLife System w spółce Diabdis Sp. z o.o.

Pobierz
ESPI 05.11.2020

Podpisanie umowy licencyjnej wdrożenia aplikacji CarnaLife System

Pobierz