Raporty bieżące

Zapraszamy do zapoznania się z raportami potwierdzającymi nasze zaangażowanie w realizację polityki odpowiedzialnego oraz transparentnego biznesu.

ESPI 05.01.2016

Wykaz akcjonar posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajny Walnym Zgromad Akcjonariuszy Spółki Yellow Hat SA w dniu 30 grudnia 2015 roku

Pobierz
ESPI 30.12.2015

Zmiana stanu posiadania w kapitale zakładowym

Pobierz
ESPI 23.12.2015

Zmiana stanu posiadania w kapitale zakładowym

Pobierz
ESPI 23.12.2015

Zmiana stanu posiadania w kapitale zakładowym

Pobierz
ESPI 21.10.2015

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ Yellow Hat S.A. w dniu października 2015 r.

Pobierz
ESPI 05.10.2015

Informacje uzyskane podstawie art. 69 ustawy o ofercie publicznej

Pobierz