Raporty bieżące

Zapraszamy do zapoznania się z raportami potwierdzającymi nasze zaangażowanie w realizację polityki odpowiedzialnego oraz transparentnego biznesu.

ESPI 03.06.2023

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 29 czerwca 2023 roku oraz projekty uchwał MEDAPP S.A. (PLYLWHT00012)

Pobierz
ESPI 02.06.2023

Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce zależnej MedApp RT Sp. z o.o. i przeniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa MedApp S.A. MEDAPP S.A. (PLYLWHT00012)

Pobierz
ESPI 23.05.2023

MEDAPP SA (10/2023) Rejestracja spółki zależnej – MedApp AI Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie

Pobierz
ESPI 5.05.2023

Rejestracja spółki zależnej – MedApp Clinics Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie MEDAPP S.A.

Pobierz
ESPI 2.05.2023

Pierwsza rejestracja CarnaLife Holo przez Urząd ds. Żywności i Leków (Food and Drug Administration – FDA) na rynku amerykańskim MEDAPP S.A.

Pobierz
ESPI 5.04.2023

Zawiązanie spółek zależnych – MedApp AI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji z siedzibą w Rzeszowie oraz MedApp Clinics Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji z siedzibą w Rzeszowie MEDAPP S.A.

Pobierz