Raporty bieżące

Zapraszamy do zapoznania się z raportami potwierdzającymi nasze zaangażowanie w realizację polityki odpowiedzialnego oraz transparentnego biznesu.

ESPI 26.02.2021

Zawarcie przez MedApp S.A. Umowy konsorcjum z Uniwersytetem w Janinie, Politechniką Mediolańską, BioIRC- Bioengineering Research and Development Center, Uniwersytetem w Patras, Uniwersytetem w Montpellier oraz Uniwersytetem Narodowym im. Kapodistriasa w Atenach

Pobierz
ESPI 04.02.2021

Szacunkowe wybrane dane finansowe Emitenta za 2020 rok

Pobierz
ESPI 02.02.2021

Zawarcie umowy współpracy z Diagnostyka Sp. z o. o.

Pobierz
ESPI 26.01.2021

Zawarcie przez MedApp S.A. i Insight Direct Limited z siedzibą w Sheffield, Wielka Brytani (UK), spółką zależną Insight Enterprises Inc. Umowy partnerskiej w celu komercjalizacji w Wielkiej Brytanii oprogramowania CarnaLife Holo i SurgeonEye oferowanego przez MedApp S.A.

Pobierz
ESPI 19.01.2020

Zawarcie umowy ubezpieczenia

Pobierz
ESPI 18.01.2021

MEDAPP SA (2/2021) Otrzymanie przez MedApp S.A. statusu Mixed Reality Distributor – Managed Partner (DMP) od Microsoft

Pobierz