Raporty bieżące

Zapraszamy do zapoznania się z raportami potwierdzającymi nasze zaangażowanie w realizację polityki odpowiedzialnego oraz transparentnego biznesu.

ESPI 29.09.2017

Podpisanie porozumienia z Uniwersytetem Medycznym w Astanie

Pobierz
ESPI 15.09.2017

Negocjacje w zakresie projektu telemedycznego w Kazachstanie

Pobierz
ESPI 01.09.2017

Ogłoszenie o zwoła Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 września 2017 r. wraz projektami uchwał

Pobierz
ESPI 24.08.2017

Otrzymanie dofinansowania od firmy Microsoft

Pobierz
ESPI 03.07.2017

Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów

Pobierz
ESPI 21.06.2017

Uzyskanie certyfikatu CE przez system telemedyczny CarnaLife

Pobierz