Raporty bieżące

Zapraszamy do zapoznania się z raportami potwierdzającymi nasze zaangażowanie w realizację polityki odpowiedzialnego oraz transparentnego biznesu.

ESPI 02.06.2017

Ogłoszenie o zwoła Zwyczajnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2017 r.

Pobierz
ESPI 09.05.2017

Otrzymanie korekty zawiadomienia o zmianie dotychczas posiadanego udziału w głosach

Pobierz
ESPI 20.04.2017

Zawiadomienie o zmianie dotychczas posiadane udziału w głosach

Pobierz
ESPI 06.04.2017

Zawiadomienie o zmianie dotychczas posiadane udziału w głosach

Pobierz
ESPI 04.03.2017

Zawiadomienie o zmianie dotychczas posiadane udziału w głosach

Pobierz
ESPI 02.01.2017

Informacja o transakcjach na akcjach

Pobierz