Raporty bieżące

Zapraszamy do zapoznania się z raportami potwierdzającymi nasze zaangażowanie w realizację polityki odpowiedzialnego oraz transparentnego biznesu.

ESPI 11.05.2022

Zawarcie umowy dystrybucyjnej z PROMEDICA PRAHA GROUP a.s. z siedzibą w Pradze (Republika Czeska) MEDAPP S.A.

Pobierz
ESPI 24.04.2022

Złożenie wniosku o potwierdzenie zgodności produktu CarnaLife Holo z wymogami prawnymi obowiązującymi na rynku Federacyjnej Republiki Brazylii MEDAPP S.A.

Pobierz
ESPI 14.04.2022

Złożenie przez MedApp S.A. z siedzibą w Krakowie wniosku o wprowadzenie do obrotu na rynku NewConnect akcji na okaziciela serii D, E, F i G MEDAPP S.A.

Pobierz
ESPI 1.04.2022

Zawarcie umowy o świadczenie usług doradczych z HAITONG BANK, S.A. z siedzibą w Lizbonie MEDAPP S.A.

Pobierz
ESPI 1.04.2022

Zawarcie umowy na podwykonawstwo części prac programistyczno-projektowych „Radiology Information System (RIS)” ze spółką JellyTech Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie MEDAPP S.A.

Pobierz
ESPI 29.03.2022

Zmiana stanu posiadania akcji Emitenta przez Inventionmed S.A. z siedzibą w Bydgoszczy MEDAPP S.A.

Pobierz